Pozvánka na členskou schůzi

Vážená paní, vážený pane, 

na základě rozhodnutí představenstva družstva ze dne 29. 5. 2020 si Vás dovoluji pozvat na členskou schůzi družstva MODELA, v. d. Pardubice,

U Vodárny 949, 537 01 Chrudim. 

Schůze se bude konat dne 17. 6. 2020 v 10:00 hod v sídle společnosti

v Chrudimi. 

Nedílnou součástí této pozvánky je plná moc. V případě Vaší nepřítomnosti z vážných důvodů zašlete prosím tuto plnou moc

k zastupování na členské schůzi ihned na adresu družstva. 

 

Program schůze: 

1. Zahájení. 

2. Volba pracovního předsednictva, mandátové komise a zapisovatele. 

3. Zpráva mandátové komise. 

4. Zpráva představenstva družstva, EÚ, VÚ, OÚ. 

5. Diskuse. 

6. Usnesení a závěr. 

Ing. Pavla Polednová

Předsedkyně družstva

1/4

© 2019 by Modela v. d. Pardubice

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
Modela_Finalni_Logo_Krivky_na_web.png