© 2019 by Modela v. d. Pardubice

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

Pozvánka na členskou schůzi

Vážená paní, vážený pane, 

na základě rozhodnutí představenstva družstva ze dne 24. 5. 2019 si Vás dovoluji pozvat na členskou schůzi družstva MODELA, v. d. Pardubice,

U Vodárny 949, 537 01 Chrudim. 

Schůze se bude konat dne 12. 6. 2019 v 10:00 hod v sídle společnosti

v Chrudimi. 

Nedílnou součástí této pozvánky je plná moc. V případě Vaší nepřítomnosti z vážných důvodů zašlete prosím tuto plnou moc

k zastupování na členské schůzi ihned na adresu družstva. 

 

Program schůze: 

1. Zahájení. 

2. Volba pracovního předsednictva, mandátové komise a zapisovatele. 

3. Zpráva mandátové komise. 

4. Zpráva představenstva družstva, EÚ, VÚ, OÚ. 

5. Diskuse. 

6. Usnesení a závěr. 

Ing. Pavla Polednová

Předsedkyně družstva

1/4
Modela_Finalni_Logo_Krivky_na_web.png